10
Th11

Ông Amitava Saha – Trưởng văn phòng điều hành Erricson Myanmar

“Tôi chỉ có thể nói một điều rằng “Dịch vụ của các bạn thật tuyệt vời”. Tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục phát huy. Cảm ơn sự hỗ trợ và cống hiến của các bạn để tạo nên một câu chuyện kinh doanh thành công. Tôi rất hy vọng một mối quan hệ kinh doanh vững bền giữa chúng ta”.