10
Th11

Chị Thu Thủy – CEO Quán Cô Ba

Tôi đã có thời gian cộng tác với công ty Nội Thất Độc Lạ khá lâu, qua nhiều dự án thiết kế văn phòng, nhà hàng. Tôi rất ấn tượng với thái độ nhiệt tình và trách nhiệm của đội ngũ công ty Nội Thất Độc Lạ trong quá trình tư vấn, thực hiện các giải pháp sáng tạo theo nhu cầu của khách hàng.