10
Th11

Trao đổi ý tưởng

Chuyên viên thiết kế đồ họa chịu trách nhiệm nghĩ ra ý tưởng và thiết kế brochure, quảng cáo cũng như các tài liệu cho marketing. Họ không phải là bộ mặt của ngành quảng cáo, thay vào đó, họ làm việc ở hậu phương, trước màn hình máy tính và đồng thời cũng có quyền hạn sử dụng các công cụ hỗ trợ.