10
Th11

Gặp gỡ khách hàng

Để chuẩn bị thật tốt cho cuộc gặp gỡ “mặt đối mặt” với khách hàng, hãy dành thời gian để tìm hiểu họ. Bằng nhiều nguồn khác nhau, có thể là Internet, website của Công ty khách hàng, phương tiện thông tin đại chúng hoặc ngay cả các đồng nghiệp của bạn cũng có thề giúp bạn thu thập thông tin.