10
Th11

Bắt đầu xây dựng

Đây là phần cực kì quan trọng vì nó là phần khung xương cuả mỗi ngôi nhà. Trong công đoạn này điều quan trọng là làm sao để các công việc đi đúng hướng và chuẩn bị tiền bạc đầy đủ, tránh tình trạng chưa đến chợ đã hết tiền.